Trzy runy stworzenia

Oto stoimy przed formą dywinacji, która być może najbliższa była historycznej - o ile przyjmiemy iż relacja Tacyta dotyczyła w istocie run. Wplatam w nią dodatkowo wątek stworzenia świata wedle mitologii skandynawskiej, odpowiednio umieszczając losowane runy:

    w krainie wiecznego lodu, Nilfheimie, odpowiadającym za czynniki niezmienne od dłuższego czasu w naszej sytuacji
    w krainie ognia, Muspellheimie, związanym z czynnikami dynamicznymi i zmieniającymi się
    w naszym świecie, Midgardzie, będącym po pewnych przekształceniach, efektem oddziaływania dwóch poprzednich światów ze sobą

Przemyśl zatem jak chciałbyś zmienić istniejący stan i ... wykonaj wyrocznię.