Runa Fehu

Fehu - Pieniądze, Bydło, Dobrobyt

Staroangielski - Feoh
Bogactwo każdemu służy,
Dzielić nim trza się z innymi,
by znaleźć uznanie w oczach tego,
który zna przyszłość.

Staronordycki - Fe
Zapłata raduje współtowarzyszy;
Wilki dorastają w lesie.

Staroislandzki - Fe
Zapłata poróżnić może towarzyszy,
Pożoga, kłótnie i spory
Oto droga węża.
Przywódca. Złoto.

 

Informacje ogólne

Fehu w znaczeniu językowym oznacza bydło, rogaciznę, pieniądze, majątek ruchomy. Wersy opisujące tę runę, sugerują iż chcąc zmienić niekorzystne przeznaczenie, należy być wolnym od zobowiązań i płacić je sprawiedliwie. Tu dość istotną rolę pełnił zwyczaj, iż władcy powinni płacić swoim poddanym za ich usługi (a także obyczaj związany z runą Gebo). Ci, którzy tego nie przestrzegali, zazwyczaj marnie kończyli. Oczywiście zapłata za usługi dotyczyła nie tylko królów, lecz wszystkich i leżała niejako u podnóża dawnego pogaństwa. W staronordyckim poemacie występuje sformułowanie wilki dorastają w lesie — i tak, jak las jest naturalnym środowiskiem dla wilków, tak naturalnym być powinno iż praca wymaga uczciwej zapłaty