Runa Mannaz

Mannaz - Człowiek

Staroangielski - Man
Radosny człowiek jest drogi dla współbraci;
lecz każdy może zawieść zaufanie,
dlatego Pan swoim prawem,
zapewnił istnienie krukom.

Staronordycki - Madhr
Człowiek jest siłą ziemi;
Wspaniałe są szpony jastrzębia.

Staroislandzki - Madhr
Mężczyzna jest radością towarzyszy,
Ziemia mu towarzyszką,
I statki ma ku ozdobie.
Człowiek. Szczodrość.

Informacje Ogólne

Te wersy, mimo iż mogą kierować nasze myślenie na negatywne tory, najbliższe są chyba fi lozofi cznemu stwierdzeniu, zgodnie z którym nic co ludzkie nie jest nam obce. Myliłby się ten, kto by twierdził, iż w dawnych czasach nie było zdrady i złości - widać to choćby w sagach, gdzie wielu bohaterów wpadło w poważne kłopoty a czasem straciło życie, poprzez zdradę najbliższych im przyjaciół lub rodziny. Jednak, nawet gdy nachodzą nas czarne myśli o marności tego świata, pamiętać należy również o jego jaśniejszych stronach — zabawie, radości wśród przyjaciół i rodziny. Tym między innymi były w ówczesnych czasach statki, konie, broń. Bywało, że wydawano ogromne sumy na zdobienie narzędzi i przedmiotów, używanych do najprostszych celów (np. noży). Obok tych przyjemności istniała jednak również nieprzyjemna sfera życia - oszustwa, krzywoprzysięstwo, nawet morderstwo - i równie jak groźne dla wspólnoty były te czyny, tak i surowe były za nie kary, począwszy od więzienia a skończywszy na śmierci. Pamiętajmy, że istniało również prawo zemsty rodowej, za zabicie członka rodziny - i jednocześnie, że poszkodowani mogli od niego odstąpić, za odpowiednią główszczyznę.