Runa Pertho

Pertho - Niespodzianka, Gra losowa, Przypadek (znaczenie niejasne)

Staroangielski - Peorth
Peorth jest źródłem rozrywki
i zabawy dla możnych,
tam gdzie wojownicy siedzą
w chwale, w biesiadnej izbie.

Informacje Ogólne

Wśród tłumaczy nie ma zgodności co do znaczenia słowa Peorth. Sugerowane sa szachy, gra w kości a nawet zawody w strzelaniu z łuku w sali biesiadnej. Runa ta nie występuje w Futharku Młodszym, więc nie mamy danych o niej z innych poematów. Z wersów tych możemy jednak wysnuć wnioski iż runa ta jest związana z losem bardziej w sposób pośredni. Nacisk w nich położony jest na wspólne spędzanie czasu z przyjaciółmi, nie tylko podczas pracy, ale również w czasie zabawy i przyjemności. W końcu bardzo trudno jest świętować samemu. Bardzo interesująco na tym tle wygląda zarówno poprzedzająca ją Eihwaz, jak i stojąca tuż za nią Algiz — o ile przyjmiemy taką kolejność Futharku Starszego jako właściwą.