Runa Othala

Othala - Własność, Ojcowizna

Staroangielski - Ethel
Dobytek jest bardzo drogi każdemu człowiekowi,
jeśli może przebywać w swym domu
w porządku i ciągłym wzroście posiadania.

Informacje Ogólne

W dawnych czasach dom rodzinny i miejsce urodzenia było bardzo istotne. Nawet jeśli klan musiał z jakichś powodów sprzedać fragment posiadanej ziemi, mógł ją w określonym czasie odkupić (bywało iż za mniejszą wartość niż była sprzedana). Runa ta odnosi się do wartości, jaką jest ojczyzna i dom rodzinny, jednakże zwraca również uwagę na to, iż nie wystarczy coś posiadać, aby miało to wartość. Należy także umieć i móc tego używać. Nic ludziom po ojczyźnie lub rodzinie, w której nie są w stanie żyć z powodu wewnętrznych waśni lub zewnętrznych przyczyn (najazdów sąsiadów, itd.). Podkreśla, iż dobrobyt oraz dobro naszego domu i ojczyzny zależy od nas i naszego podejścia.