Runa Jera

Jera - Rok, Plony

Staroangielski - Ger
Lato radością jest dla ludzi,
gdy Bóg, święty król nieba,
zadaje ból ziemi by z niej wydobyć owoce
dla biednych i bogatych.

Staronordycki - Ar
Obfitość jest dobrodziejstwem dla człowieka;
Frothi słynie ze swej szczodrobliwości.

Staroislandzki -Ar
Zbiory są zyskiem ludzkości
I dobre lato
I dojrzewające pola.
Władca praw. Rok.

Informacje Ogólne

Nie powinno dziwić, że po runie tak bardzo nawiązującej do zimy jak Isa, bezpośrednio następuje runa plonów— Jera. Zwłaszcza północni Germanie znali bowiem tylko dwie pory roku — zimę i lato. Nawet czas święta, gdy zaczynały topnieć pierwsze śniegi i możliwe było wyruszenie statkami na połowy, zwany był... Poszukiwaniem Lata. Śmiało można powiedzieć, iż te dwie runy — Jera i Isa mogły być dla Germanów przedstawieniem całego koła roku — mimo że Isa kryje w sobie czas stagnacji i odpoczynku, a Jera ruchu i życia pełną siłą wyzwalającego się z okowów lodu, by zdążyć wydać plon, nim znów nad światem zapanuje zima.