Imię Szamana

Pod powyższym, nieco prowokacyjnym tytułem kryje się w istocie krótka treść, bowiem listing nazw, jakie ludy Saami nadawały osobom, które zajmowały się praktykami religijno-magicznymi (włączając w to również zielarstwo). Ponieważ w tym wypadku "trzecia translacja" - na polski, mogłaby zaburzyć sens, niektórych zwrotów, pozostawiam również angielskie odpowiedniki źródła bezpośredniego. Jeśli ktoś, z odwiedzających ma lepsze tłumaczenie tych terminów, plus ew. kontekst ich występowania jestem szczerze zainteresowany.

W poniższych tłumaczeniach wyraz szaman jest użyty w kontekście osoby, będącej odpowiednikiem szamanów syberyjskich wśród ludów Saami. 

 •     noai'de "ten, który wie" , odpowiednik szamana, wróżbity lub maga
 •     bordnoai'de "eater-noai'de",  "jedzący-wiedzę/ideę"
 •     piedje-nai'te "sender-noai'de", "wysyłający-wiedzę/ideę"
 •     savve-ndi'te "wisher-noai'de",  "chcący-wiedzy/idei"
 •     kir'di noai'di "flyer-noai'de",  "latający  szaman"
 •     frimurar-ndi'te, Ten, który czyni złe rzeczy
 •     guwlar, Ten, kto leczy i krzywdzi magią
 •     goanst, sag'gje, Ten, kto wyrządza krzywdę magią
 •     tivvo-ndi'te, szaman ustanawiający prawo - zwróćmy uwagę na przedrostek Tiv (Tyr)
 •     juovsdlu-eg'gje, Ten, kto zmienia kierunek (odwraca?) zło wyrządzone przez noai'de
 •     oinoalma, Ten, kto śni
 •     tsulidiije, Ten, kto szepcze
 •     tsjal'bme kedi'du, Ten, kto tworzy iluzje
 •     noai'dohag'gje, Ten, kto rzuca czary
 •     skdddar, Ten, kto omamia wzrok
 •     giei'do, Ten, kto omamia wzrok
 •     diet'te,  Biegły w magii
 •     siei'de, czarownik
 •     nurnidcrd'd'i, czarownik, który odgania zarazy
 •     sahple-lijjen jotti, czarownik wysyłający swego ducha pod postacią myszy
 •     judakas lub juraak, czarownik, który nigdy nie śpiewa
 •     kiemdesniei'te, czarownik posługujący się bębnem
 •     kairve, czarownik powiązany z Bogami
 •     kveldriba, wieczorny jeździec
 •     trollriba, magiczny jeździec
 •     myrkrirla, jeździec ciemności lub nocny jeździec
 •     tunrida, wściekły jeździec lub szalony jeździec

Warto zwrócić uwagę iż bardzo ciekawie, zwłaszcza w kontekście pierwszych czterech określen brzmią wersy "Pieśni o runach":
7. (146) Czy wiesz jak pisać, czy wiesz jak czytać?
Czy wiesz jak barwić i jak testować?
Czy wiesz jak prosić, czy wiesz jak dawać?
Czy wiesz jak wysyłać i jak poświęcać?

Źródło nazewnictwa: "The Archaeology of Seior: Circumpolar Traditions in Viking Pre-Christian Religion", Dr. Neil Price, University of Uppsala.

Specjalne podziękowania dla Mike'a Garcia, za podanie źródła.

Ukłony dla Dreamcatchera, z którym wymiana zdań natchnęła mnie do zamieszczenia tej listy.