Rys wydarzeń historycznych

Ponieważ warto wydarzenia i znaleziska umieszczać na skali czasu, zdecydowałem się na założenie takiego działu. Cywilizacja germańska, z którą związane są runy, nie była oderwana wszak od wpływów ani Imperium Romanum ani pozostałych sąsiadów.

 

Ogólny rys historyczny
I n.e. II n.e. III n.e. IV n.e. V n.e. VI n.e. VII n.e. VIII n.e. IX n.e. X n.e.
Wydarzenia Historyczne
Migracja Gotów              
    Najazdy Hunów            
    Okres Migracyjny      
          
Pojawienie się Słowian na ziemiach Polski
      Chrzest Polski
               Początek epoki wikingów   Pierwszy kościół w dzisiejszej Norwegii
                Chrystianizacja Danii  
                Zasiedlenie Islandii Pierwszy Althing na Islandii
Pismo i Literatura
         Jest w użyciu runiczny alfabet - Futhark Starszy    
             Są w użyciu runiczne alfabety - Futhorc Anglo-Fryzyjski (26 znaków) oraz Anglo-Saxoński (29 a końcowo 33 znaki)  
                
Aż do XVI w.n.e jest w użyciu Futhark młodszy, zwany Skandynawskim (16 znaków)
      Alfabet Gocki            
                Abecedarium Normannicum  
        V-XII w. Prawdopodobny czas powstawania Staroangielskiego Poematu Runicznego 
                   
                   
  Archaiczny okres używania run - istnieją poza zwykłymi, również inskrypcje o magiczno-religijnym charakterze. inskrypcje runiczne nabierają bardziej publicznego i ogólnego charakteru.
                   
Znaleziska Runiczne
      Kylver Stone            
         

Bracteat z Vadsteny

       
          Brosza z Charnay        
Brosza z Meldorf                  
  Grzebień z Vimose                
 1.  Migracja Gotów - plemiona Gotów migrowały w okresie I-III w.n.e ze Skandynawii, poprzez Centralną Europę (w tym i tereny Polski) aż do morza Czarnego
 2. .Najazdy Hunów - W drugiej połowie III w.n.e. rozpoczynają się najazdy Hunów na tereny zajęte przez Gotów a potem i na tereny Rzymu. Dopiero śmierć Attylli, wpierwszej połowie IV w.n.e. kładzie im kres.
 3.  Okres Migracyjny -  III - VII w.n.e, w trakcie którego dokonuje się przejście od późnego antyku do wczesnych wieków średnich.
 4. Początek epoki wikingów - najazdem na klasztor w Lindisfarne (wyspy Brytyjskie), w 793 roku rozpoczyna się epoka wikingów.
 5. Zasiedlenie Islandii - w 874 roku pojawiają się na Islandii pierwsi osadnicy, norwescy wikingowie oraz celtyccy (Szkoci i iryjczyc) osadnicy.
 6. Pierwszy Althing - w 930 roku odbywa się na Islandii pierwszy Althing - tradycyjne zebranie wszystkich wolnych ludzi. Podobne wiecebyły powszechne wśród plemion germańskich i słowiańskich.
 7. Chrzest Polski - w 966 roku Mieszko I przyjmuje chrzest. Data ta jest uznawana za początek chrystianzacji terenów dzisiejszej Polski. Przyjmuje się iż chrystianizacja trwała do XIII w.n.e. ale slady pogaństwa odkrywano i zwalczano na terenie Polski aż do XVII w.n.e.
 8. Chrystianizacja Norwegii - w 995 roku powstaje w Norwegii pierwszy kościół, jednakże za datę chrystinizacji przyjmuje się dopiero rok 1030, w którym rozegrała się bitwa pod Stiklestad.
 9. Alfabet Gocki - Biskup Wulfilla w IV w.n.e. tworzy alfabet Gocki oraz tłumaczenie Biblii na język Gotów. Między innymi na podstawie nazw liter tego alfabetu zrekonstruowane zostały nazwy run Futharku Starszego.
 10. Brosza z Meldorf - datowana na I w.n.e.. Inskrypcja znajdująca się na niej, nadal jest dyskusyjna jeśli chodzi o to czy powinna być traktowana jako runiczna. Najpopularniejsze ale nie jedyne odcyfrowanie inskrypcji to HIWI
 11. Grzebień z Vimose, datowany na II w.n.e. z inskrypcją HARJA
 12. Kylver Stone - datowany na około 400 r.n.e.,  najstarszy, pełny Futhark Starszy znajdujący się na kamieniu. Kamień zawiera ponadto zagadkową inskrypcję SUEUS oraz być może jedynie ozdobnik a być może bindrunę w kształcie "choinki", złozoną z run Tiwaz i Ansuz. Ten Futhark kończy runa Othala.
 13. Bracteat z Vadsteny typ C - datowany na VI w.n.e., zawierający pełny Futhark Starszy tymrazem kończący się runą Dagaz.
 14. Brosza z Charnay - również zawierająca pełny Futhark Starszy. datowana na VI w.n.e.

 

Kategorie tematyczne: