Runa Odyna

Ta forma wyroczni odpowiada na jedno, konkretne pytanie, nie oczekujmy od Runy jednak iż odpowie nam "tak lub nie" znaki te mają za zadanie pokazać ścieżki i możliwe rozwiązania z jednej strony, bądź przekazać rady od sił wyższych, w którym kierunku powinniśmy ich zdaniem podążyć.

Pytanie powinno być sformułowane we właściwy sposób, tym bardziej iż rada, którą otrzymujemy może służyć nie naszym interesom, lecz właśnie celom owych sił wyższych. Unikajmy pytań rozpoczynających się na "Czy...", nie to jest celem tej wróżby, jednym z lepszych początków pytania jest "Co mogę zrobić aby...", ew. "Jak może potoczyć się...". Oczywiście nie są to jedyne możliwe pytania, ilustrują jednak w jaki sposób można posłużyć się Runą Odyna.

Przemyśl zatem pytanie... skoncentruj się i odczekaj chwilę aby myśli zebrać a następnie... wykonaj wyrocznię .